Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Składanie sprawozdań finansowych do KRS za 2017r

W związku z uchwaleniem w dniu 26 stycznia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie innych ustaw, od dnia 15 marca 2018 roku istnieje możliwość zgłaszania sprawozdań finansowych do KRS wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Istnieją obecnie dwa tryby składania dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. rocznego sprawozdania finansowego sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta, odpisu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności podmiotu: Zgłoszenie wskazanych wyżej dokumentów do tzw. Repozytorium […]

Przeczytaj cały artykuł

Przedawnienie długów w świetle proponowanych zmian kodeksu cywilnego. Jak wpłynie na proces windykacji sądowej ?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (wpłynął do Sejmu w dniu 23 stycznia 2018r), zakłada m.in. skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń do 6 lat (obecny termin to 10 lat). Ponadto przewiduje nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia – bieg terminu przedawnienia ma się kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Nowelizacja dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem najmu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostawia dotychczasowy termin przedawnienia tj. 3 lata. Niewątpliwie proponowane zmiany okresu przedawnienia zmobilizuje wierzycieli do szybszego prowadzenia spraw windykacyjnych, w szczególności windykacji sądowej. Istotna zmiana dotyczyć […]

Przeczytaj cały artykuł
wspólnota mieszkaniowa

Jak sformułować wniosek o wszczęcie egzekucji, aby skutecznie odzyskać należności od dłużnika, czyli windykacja długów w postępowaniu egzekucyjnym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien spełniać określone wymagania, wynikające z przepisów postępowania cywilnego. Oczywiście dla skutecznej windykacji długu na etapie egzekucji, najlepiej jest, gdy wierzyciel zna swojego dłużnika i posiada informacje dotyczące jego majątku, wskazując komornikowi już we wniosku o wszczęcie egzekucji konkretne składniki tego majątku.

Przeczytaj cały artykuł