Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Artykuły z kategorii: Prawo pracy

Artykuły związane z pomocą prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę.

Więcej na temat usługi na stronie Kancelarii: prawo pracy

Prawo pracy w 2021 roku – w czym możemy pomóc?

Szczególnie w trakcie trwania pandemii, kwestie dotyczące prawa pracy, praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika, stały się bardzo istotną kwestię. W niniejszym artykule przybliżymy zakres obsługi prawnej dotyczącej tego zagadnienia oraz szczególnych kwestii, w których może pomóc kancelaria. Porady prawne w bieżących sprawach Sporządzanie dokumentacji Reprezentacja w sądach Pomoc prawna dla pracowników Doradztwo Jak rozpocząć współpracę? Porady prawne w bieżących sprawach Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Duże zmiany, jakie nastąpiły w 2020 oraz 2021 roku w zakresie sposobu, w jaki pracujemy wymuszają oczywiście wprowadzenie również odpowiednich procedur i rozwiązań […]

Przeczytaj cały artykuł

Sposób określenia miejsca pracy w umowie

Pretekstem do napisania tego materiału było pytanie mojego Klienta, które brzmiało: „czy zawarte w umowie o pracę określenie miejsca pracy jako „cały kraj” jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”.

Przeczytaj cały artykuł
windykacja pożyczki

Zmiana siedziby spółki

Na wstępie należy wyjaśnić, iż w przypadku zmiany siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku wyznaczenia nowej siedziby w innej miejscowości niż miejscowość wskazana w umowie spółki, podstawową czynnością musi być zmiana umowy spółki, co wynika wprost z przepisu art. art. 255 w związku z art. 157 kodeksu spółek handlowych.

Przeczytaj cały artykuł

Umowa o pracę na czas określony – sposoby jej rozwiązania

Umowa o pracę na czas określony jest jedną z kilku form zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Rozwiązanie takiej umowy z uwagi na jej charakter ma również swoje zasady o których mowa poniżej. Przede wszystkim istotną rzeczą jest czy w umowie na czas określony znajduje się postanowienie dające możliwość wypowiedzenia tej umowy przed terminem na jaki została zawarta. Jest to dość ważne, gdyż zgodnie z treścią art. 33 kodeksu pracy – „Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

Przeczytaj cały artykuł
windykacja pożyczki

Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski

Porównując wady i zalety zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powierzenia wykonywania tych samych obowiązków w oparciu o kontrakt menedżerski należy stwierdzić, iż zawarcie umowy o pracę daje stronom zdecydowanie mniej możliwości swobodnego ułożenia łączącego je stosunku niż wspomniany wyżej kontrakt, gdyż nie pozostawia im zbyt wielu możliwości zindywidualizowania danego stosunku. Cecha ta może powodować, iż zarówno pracodawca, jak i pracownik będą zainteresowani podpisaniem umowy cywilnoprawnej, jaką jest kontrakt menedżerski. Z drugiej strony – z punktu widzenia pracownika – umowa o pracę w zdecydowanie większym stopniu daje pewność zatrudnienia oraz zabezpiecza jego prawa.

Przeczytaj cały artykuł