Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Artykuły z kategorii: Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Artykuły związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych, w tym również z zakresu pomocy w windykacji.

Więcej na temat usługi na stronie Kancelarii: obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Windykacja należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej

Zadłużenie lokatorów wspólnot mieszkaniowych to dosyć powszechny problem. Występuje praktycznie w każdej wspólnocie. Najczęściej dotyczył wąskiej grupy osób, które z różnych powodów zwlekają z uregulowaniem swoich zobowiązań. Problem jeszcze się nasilił w związku z podwyżkami czynszów oraz opłat zmiennych, które nastąpiły w 2022 i 2023 roku. Niestety często wbrew pozorom zadłużenie nie jest to związane z gorszą sytuacją finansową dłużnika, a innymi kwestiami. Tymczasem zaległości wobec wspólnoty to problem dla wszystkich jej członków. Do czasu uregulowania zadłużenia na koszty generowane przez dłużników składają się wszyscy członkowie wspólnoty. W przypadku dużej ilości tego typu sytuacji może to również spowodować np. konieczność […]

Przeczytaj cały artykuł
Wypowiedzenie umowy najmu a koronawirus

Umowa najmu a koronawirus – Czy można wypowiedzieć umowę i prowadzić eksmisję?

Przede wszystkim zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 374) a mianowicie art. 15zzu ust 1. „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”. Zagadnienia poruszone w artykule Czy można skierować do komornika wniosek o eksmisję z lokalu? Czy można wypowiedzieć umowę najmu? Wypowiedzenie umowy najmu – wyjątki Stan prawny do 30.06.2020   Czy można skierować do komornika wniosek o eksmisję […]

Przeczytaj cały artykuł
wspólnota mieszkaniowa

Proces windykacji należności we wspólnocie mieszkaniowej od właścicieli lokali

W mojej praktyce zawodowej zajmuję się również prowadzeniem windykacji od lokatorów wspólnot mieszkaniowych, którzy z różnych powodów zalegają z czynszem za swój lokal. Jak uczy doświadczenie zdarzają się wśród nich właściciele lokali, którzy notorycznie nie płacą należności związanych ze swoim lokalem, pomimo, że windykacja jest wobec nich prowadzona średnio 3 razy w roku. Niewątpliwie brak opłat za lokal wpływa na funkcjonowanie całej wspólnoty mieszkaniowej i może spowodować na przykład, że nie zostaną wykonane prace remontowe lub wpływa na bieżącą działalność wspólnoty związaną chociażby z opłatami za media. Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje bowiem dzięki opłatom wnoszonym przez jej członków. W takich sytuacjach, […]

Przeczytaj cały artykuł

Wspólnota Mieszkaniowa – powstanie, zarząd, windykacja

Zgodnie z regulacją zawartą o Ustawie o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnoty mieszkaniowe powstają ex lege z chwilą, gdy zostają spełnione ustawowe przesłanki, tzn. gdy co do określonej nieruchomości pojawią się co najmniej dwie osoby, których prawa do lokali reguluje ustawa o własności lokali.

Przeczytaj cały artykuł