Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Artykuły z kategorii: Rozwody

Artykuły o tematyce rozwodowej. Związane nie tylko z samym tematem rozwodu, ale również innymi elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Więcej na temat usługi na stronie Kancelarii: prawo rodzinne i opiekuńcze

Postępowanie rozwodowe w czasie koronawirusa

Postępowanie rozwodowe jest zawsze wyzwaniem dla każdej ze stron, a także ich najbliższych. Przede wszystkim wyzwaniem emocjonalnym. W czasie przedłużającego się stanu epidemii w Polsce, obserwujemy zwiększone zainteresowanie rozwodami. Znaczna część pytań powtarza się. Szczególnie w kwestii możliwości poprowadzenia postępowania rozwodowego jeszcze w trakcie trwania ograniczeń związanych z Covid-19. Postaramy się odpowiedzieć na większość z nich. Koronawirus przyspieszył decyzje Czy w trakcie epidemii można wziąć rozwód? Jak wygląda procedura? Możliwe utrudnienia Czy wymagane jest osobiste spotkanie z prawnikiem? Czy warto poczekać z pozwem rozwodowym? Od czego zacząć? Jakie sprawy rozwodowe prowadziliśmy?   Koronawirus przyspieszył decyzje Decyzja o rozwodzie jest decyzją […]

Przeczytaj cały artykuł
windykacja pożyczki

Wysłuchanie małoletniego w sprawie rozwodowej

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obligatoryjną częścią wyroku rozwodowego jest orzeczenie przez sąd o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz określając kontakty z dzieckiem, sąd ma obowiązek kierowania się przede wszystkim dobrem dziecka. W związku z tym, dla wydania prawidłowego, a więc korespondującego z owym dobrem, orzeczenia w sprawie rozwodowej w kwestiach dotyczących dziecka, sąd powinien zapoznać się z jego opinią. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako – k.p.c.), wyróżnia dwie instytucje, za pomocą których sąd może poznać zdanie dziecka. Jest to przesłuchanie dziecka w charakterze świadka oraz wysłuchanie dziecka.

Przeczytaj cały artykuł

Rozwód z cudzoziemcem lub unieważnienie małżeństwa

Jeden z moich klientów zwrócił się do mnie z ciekawym pytaniem dotyczącym rozwodu z żoną będącą cudzoziemcem, której miejsca pobytu nie jest w stanie ustalić. Uznałem, że problem ten jest coraz częściej spotykany w Polsce, dlatego postanowiłem podzielić się odpowiedzią na zadane przez klienta kancelarii pytanie. Poniżej treść pytania i odpowiedzi.   „Ponad 2 lata temu poślubiłem kobietę z Afryki. Ponad rok temu wyjechała i od tej pory nie mam od niej żadnej informacji. Chciałbym uzyskać rozwód lub unieważnić małżeństwo/zostać wdowcem. Sprawa zaginięcia nie była nigdzie zgłaszana w tym również na Policję. Podobno sprawa się przedawnia po 2 latach od […]

Przeczytaj cały artykuł
wspólnota mieszkaniowa

Ile kosztuje sprawa rozwodowa – koszty sądowe w sprawie o rozwód

Koszty sądowe w sprawie o rozwód są uregulowane przede wszystkim w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). Zgodnie z postanowieniami tej ustawy od każdego pozwu o rozwód pobierana jest stała opłata w wysokości 600 złotych. W przypadku zgody obydwu stron na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, sąd ma obowiązek zwrotu powodowi (który dokonał opłaty sądowej 600 zł) połowę tej sumy.

Przeczytaj cały artykuł
opis

Czy w sprawie o rozwód lub podział majątku potrzebny jest adwokat…?

Pytanie zawarte w tytule może być dla niektórych kontrowersyjne, ale w poniższym tekście będę starał się przekonać zainteresowanych, że skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych może okazać się nie tylko potrzebne, ale również konieczne. Sprawa o rozwód jest często przykrym wydarzeniem w życiu małżonków. Wiąże się z bardzo silnymi emocjami i stresem, zwłaszcza jeżeli ktoś jest pierwszy raz na sali sądowej. Ze swojej praktyki mogę powiedzieć, że zwłaszcza w sprawach o rozwód, w których sąd musi ustalić winę rozkładu pożycia i małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, emocje, stres i chęć odwetu na drugim małżonku biorą górę. Moim […]

Przeczytaj cały artykuł

Powiązane z kategorią usługi naszej kancelarii: