Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 
wspólnota mieszkaniowa

Proces windykacji należności we wspólnocie mieszkaniowej od właścicieli lokali

W mojej praktyce zawodowej zajmuję się również prowadzeniem windykacji od lokatorów wspólnot mieszkaniowych, którzy z różnych powodów zalegają z czynszem za swój lokal. Jak uczy doświadczenie zdarzają się wśród nich właściciele lokali, którzy notorycznie nie płacą należności związanych ze swoim lokalem, pomimo, że windykacja jest wobec nich prowadzona średnio 3 razy w roku. Niewątpliwie brak opłat za lokal wpływa na funkcjonowanie całej wspólnoty mieszkaniowej i może spowodować na przykład, że nie zostaną wykonane prace remontowe lub wpływa na bieżącą działalność wspólnoty związaną chociażby z opłatami za media. Wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje bowiem dzięki opłatom wnoszonym przez jej członków. W takich sytuacjach, […]

Przeczytaj cały artykuł

Dochodzenie roszczeń od biura podróży – odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

W dniu 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz. U. z 2017, poz. 2361), która zastąpiła dotychczasową ustawę o usługach turystycznych. Nowa ustawa nałożyła na organizatorów turystyki, ale również agentów turystycznych oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wiele obowiązków, które mają zapewnić bezpieczeństwo klientów, korzystających z ich usług. Przede wszystkim zanim dojdzie do zawarcia umowy z klientem biuro podróży, organizator turystyki, agent turystyczny, ale również przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są zobowiązani do wypełnienia szeregu obowiązków informacyjnych tj. powinni poinformować podróżnego o głównych właściwościach usługi turystycznej. Chodzi […]

Przeczytaj cały artykuł
windykacja pożyczki

Windykacja pożyczki prywatnej i korporacyjnej bez umowy na piśmie.

W praktyce windykacyjnej często zdarza się, że nasi klienci zwracają się do nas ze sprawami dotyczącymi odzyskiwania należności wynikających z udzielonych pożyczek zarówno prywatnych jak i korporacyjnych. Często też pożyczki udzielane są bez podpisywania umowy, zaś jedynymi dowodami na fakt udzielenia pożyczki są nagrania, sms lub e-maile.

Przeczytaj cały artykuł