Postępowanie sądowe w windykacji

Postępowanie sądowe obejmuje przygotowanie dokumentów do sporządzenia pozwu oraz złożenie pozwu w sądzie w celu uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. Prawnicy Kancelarii reprezentują wierzyciela w sądzie w postępowaniu zwykłym w pierwszej instancji oraz postępowaniu odwoławczym. Ponadto Kancelaria występuje o wydanie nakazu zapłaty w trybie upominawczym i nakazowym. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty lub wyroku Kancelaria występuje o nadanie mu klauzuli wykonalności. Kancelaria podejmuje również czynności zabezpieczające wierzytelności Klienta w trakcie postępowania sądowego, składając wnioski o zabezpieczenie roszczenia i już na tym etapie występuje do komornika.

about

Windykacja należności

Windykacja należności przez kancelarie prawną to nie tylko większa szansa na odzyskanie długów. To również pewność, że wszystkie podjęte działania mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.

sprawdź, od czego zacząć

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty odzyskania swojej wierzytelności nie wychodząc z domu. Przekaż nam komplet informacji na temat długu. Zupełnie bezpłatnie wycenimy koszty windykacji.

Wypełnij formularz

Pełny zakres windykacji

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy