Windykacja długów w naszej Kancelarii

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne. Jednym z głównych przedmiotów działalności Kancelarii jest windykacja długów poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Windykacja należności prowadzona przez Kancelarię Prawną ma na celu pomoc wszystkim tym, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności. Doświadczenie prawników Kancelarii w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych ma dostarczać naszym klientom narzędzi do skutecznego wyegzekwowania należności oraz podpowiadać jak mądrze postępować ze swoimi dłużnikami.

Oferta Kancelarii Prawnej w zakresie windykacji długów jest kierowana zarówno do tych, którzy mają już za sobą pierwszy etap na długiej drodze do zaspokojenia roszczeń i uzyskali nakaz zapłaty, ale także do tych, których postępowanie o rzeczywiste odzyskanie należności dopiero się rozpoczyna.

Windykacja długów prowadzona przez naszą Kancelarię wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności trudnych wynikających z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, nie rozliczonych faktur, oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku.

W ramach współpracy nasza kancelaria oferuje Państwu:

 • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 • kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
 • opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
 • pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
 • reprezentowanie przed sądem przez adwokatów i radców prawnych,
 • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
 • zabezpieczenie wierzytelności,
 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.
windykacja długów

 

Niektóre ciekawe sprawy, które prowadziliśmy

 • Prowadzenie sprawy o zapłatę przedawnionych długów, pomoc dłużnikowi w sporze z funduszem sekurytyzacyjnym. Klientka zgłosiła się po otrzymaniu nakazu zapłaty. Sprawa po naszych działaniach została wygrana na pierwszym terminie rozprawy. Klientka odzyskała koszty postępowania od funduszu.
 • Doprowadzenie do zawarcia ugody po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie, w której wobec Klienta został wydany nakaz zapłaty na podstawie weksla.
 • Wygraliśmy sprawę z jednym z funduszy sekurytyzacyjnych, niesłusznie dochodzącym zapłaty od naszego klienta kwoty ponad 70.000 zł. Sprawa została wygrana na pierwszym terminie rozprawy.
 • Prowadziliśmy wiele spraw o zwrot pożyczek prywatnych o wartości od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych. W wielu sprawach udało się uniknąć rozprawy sądowej, gdyż po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd sprawa była skutecznie przez nas zakończona – dłużnik zapłacił wszystkie koszty wraz z odsetkami. Sprawdź szczegóły

 

Inne sprawy, które prowadzimy:

 • Wygrane sprawy z niezapłaconych faktur VAT. Znaczna większość spraw windykacyjnych wynika z niezapłaconych faktur o różnej wartości np. od 5 tys. do nawet kilku milionów. Udało nam się w wielu sprawach trudnych doprowadzić do ugody i spłaty zadłużenia bez potrzeby kierowania sprawy do sądu. W sprawach spornych doprowadziliśmy do skutecznego ściągnięcia długów oraz kosztów procesu od dłużnika.
 • Wygrane sprawy o zwrot pożyczki pieniężnej między osobami prywatnymi. W takich sprawach często brakuje umowy pożyczki, jednak nie jest to przeszkoda do wygrania sprawy, jeżeli tylko mamy inne dowody na udzielenie pożyczki. Sprawdź szczegóły
 • Prowadzenie spraw dotyczących obligacji korporacyjnych, wykupu akcji. W wielu sprawach podjęliśmy działania windykacyjne wobec nieuczciwych spółek, które nie wykupiły obligacji lub przestały płacić odsetki z obligacji. Sprawdź szczegóły
 • Wygrane sprawy o odszkodowania oraz niezapłacony czynsz najmu od byłych lokatorów.
 • Wiele wygranych spraw o zapłatę kar umownych w sporach między przedsiębiorcami.
 • Pomoc w sprawach o zapłatę kary umownej za wadliwe wykonanie prac budowlanych. Od kilku lat prowadzimy skutecznie wiele spraw windykacyjnych w imieniu firmy budowlanej dotyczących niezapłaconych należności za wykonane prace budowlane. Sprawdź szczegóły

Windykacja należności

Windykacja należności przez kancelarie prawną to nie tylko większa szansa na odzyskanie długów. To również pewność, że wszystkie podjęte działania mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.

sprawdź, od czego zacząć

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty odzyskania swojej wierzytelności nie wychodząc z domu. Przekaż nam komplet informacji na temat długu. Zupełnie bezpłatnie wycenimy koszty windykacji.

Wypełnij formularz

Pełny zakres windykacji

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy