Windykacja należności z obligacji korporacyjnych

Kancelaria prowadzi windykację należności z obligacji korporacyjnych, które przestały być obsługiwane przez emitentów. Windykacja długów prowadzona przez naszą Kancelarię wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nabywcom obligacji korporacyjnych, oferując doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności wynikających z obligacji. Pomiędzy obligatariuszem a emitentem obligacji powstaje stosunek prawny, w którym emitent staje się dłużnikiem obligatariusza, w szczególności, gdy przestanie regulować swoje zobowiązania.

Klienci kancelarii, którzy zainwestowali środki w papiery wartościowe firm, które zaprzestały następnie obsługi ich obligacji, coraz częściej spotykają się z koniecznością prowadzenia windykacji przeciwko emitentom obligacji korporacyjnych. Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw przeciwko takim firmom, reprezentując klientów i pomagając im w odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy. Windykacja roszczeń z obligacji korporacyjnych obejmuje pomoc prawną zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.

about

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy z powodu utraty płynności emitent zaprzestał obsługi obligacji (nie wypłacił odsetek) lub naruszył inny warunek emisji (np. nie wykupuje obligacji). W efekcie nabywca obligacji traci część lub wszystkie zainwestowane pieniądze. Dlatego ważne jest, aby wszcząć procedurę windykacyjną bez zbędnej zwłoki. Jeżeli emitent pomimo skierowania do niego roszczeń przez obligatariusza nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do uregulowania swoich zobowiązań, należy niezwłocznie skierować sprawę na drogę sądową celem zabezpieczenia należności z obligacji korporacyjnych. Tylko sprawne podjęcie windykacji daje szansę na odzyskanie zainwestowanych w obligacje korporacyjne pieniędzy.

Windykacja należności

Windykacja należności przez kancelarie prawną to nie tylko większa szansa na odzyskanie długów. To również pewność, że wszystkie podjęte działania mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.

sprawdź, od czego zacząć

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty odzyskania swojej wierzytelności nie wychodząc z domu. Przekaż nam komplet informacji na temat długu. Zupełnie bezpłatnie wycenimy koszty windykacji.

Wypełnij formularz

Pełny zakres windykacji

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy