Pakiety usług prawnych w abonamencie dla Mikroprzedsiębiorców

Pakiet Mikroprzedsiębiorcy to oferta skierowana do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń, fundacji prowadzących taką działalność, a także wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

W pakiecie kancelaria oferuje usługi prawne dotyczące bieżących spraw związanych z działalnością firmy, stowarzyszenia/fundacji lub wspólnoty mieszkaniowej oraz spółdzielni, z wyłączeniem spraw podatkowych.

W ramach pakietu wchodzą usługi prawne, które obejmują:

  1. konsultacje i porady prawne
  2. przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
  3. sporządzanie projektów umów i ugód
  4. sprawy z zakresu prawa pracy,
  5. sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
  6. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  7. sprawy cywilne i gospodarcze, w tym przygotowanie/weryfikacja umów,
  8. przygotowywanie statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni i ich organów
about

ABONAMENT MIESIĘCZNY - OD 1200 ZŁ NETTO + 23% VAT

Możliwe jest również ustalenie ceny abonamentu w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferta może być rozszerzona i dostosowana do indywidualnych wymagań. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy) i płatne jest z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca świadczenia usług prawnych. W ramach wykupionego pakietu Klientowi przysługuje 6 godzin usług prawnych w miesiącu. Kancelaria wystawia i przesyła Klientowi fakturę VAT.

Wybierz najkorzystniejszy pakiet

case
Klienci indywidualni
od 750PLN*

Pakiet ten jest adresowany do osób fizycznych, którzy za niewielką miesięczną opłatą mogą korzystać z pomocy prawnika.

szczegóły

case
Mikro przedsiebiorcy
od 1200PLN*

Pakiet Mikroprzedsiębiorcy to oferta skierowana do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

szczegóły

case
Sektor MŚP
od 1500PLN*

Pomoc prawna dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych oraz prawa handlowego.

szczegóły

case
Duże firmy i instytucje
od 3000PLN*

Pakiet obsługi prawnej przeznaczonych dla dużych firm i instytucji, dal których pakiet MŚP jest niewystarczający.

szczegóły

* opłata miesięczna, podana kwota jest kwotą netto

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy