Obsługa prawna z zakresu prawa spółek handlowych

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną firm-spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Działalność Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:

  1. tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
  2. rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzanie umów spółek,
  3. doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  4. doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
  5. łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  6. doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  7. opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  8. obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  9. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  10. reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.


prawo spółek handlowych

Powiązane usługi prawne

WSZYSTKIE DZIEDZINY PRAWA, W KTÓRYCH POMOŻEMY

Nasza kancelaria prawna zajmuje się wieloma dziedzinami prawa, dotyczącymi zarówno osób indywidualnych, małych i średnich firm, jak i dużych instytucji międzynarodowych.

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy