Obsługa prawna z zakresu prawa cywilnego

Świadczona przez Kancelarię bieżąca pomoc prawna dotyczy windykacji roszczeń majątkowych poprzez mediację z kontrahentami (dłużnikami) oraz reprezentację Klientów na etapie sądowym i egzekucyjnym zmierzającym do odzyskania Państwa należności. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem projektów umów występujących w obrocie prawnym, a także opinii prawnych umów. Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  1. przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
  2. uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania
  3. doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń.
  4. opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka.
  5. windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.
  6. zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.
prawo cywilne

Powiązane usługi prawne

WSZYSTKIE DZIEDZINY PRAWA, W KTÓRYCH POMOŻEMY

Nasza kancelaria prawna zajmuje się wieloma dziedzinami prawa, dotyczącymi zarówno osób indywidualnych, małych i średnich firm, jak i dużych instytucji międzynarodowych.

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy