Obsługa wspólnot mieszkaniowych wraz z windykacją

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych w tym również w zakresie windykacji. Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące zarówno stałej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jak również występuje w indywidualnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnot. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych polega m.in. na:

  1. windykacji należności od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej (postępowanie przedsądowe, sądowe dochodzenie należności, postępowanie egzekucyjne);
  2. udzielaniu porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych;
  3. sporządzaniu projektów umów zawieranych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez wspólnotę do zaopiniowania,
  4. sporządzaniu projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnoty Mieszkaniowej,
  5. prowadzeniu spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, windykacji należności, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.
  6. bieżących konsultacjach i pomocy w prowadzeniu negocjacji przez Wspólnotę Mieszkaniową.


about

Powiązane usługi prawne

WSZYSTKIE DZIEDZINY PRAWA, W KTÓRYCH POMOŻEMY

Nasza kancelaria prawna zajmuje się wieloma dziedzinami prawa, dotyczącymi zarówno osób indywidualnych, małych i średnich firm, jak i dużych instytucji międzynarodowych.

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy