Obsługa prawna z zakresu prawa usług turystycznych

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej biur podróży i innych organizatorów turystyki, doradzając w ich bieżącej działalności i reprezentując organizatorów turystyki przed sądami w sprawach wszelkich roszczeń związanych z tą działalnością. Doświadczenie prawników kancelarii w sprawach z zakresu turystyki gwarantuje Państwu możliwość zapewnienia pomocy prawnej we wszystkich aspektach działalności związanej z turystyką. Stała współpraca z organizatorami turystyki dotyczy m.in. udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa turystycznego, sporządzania umów o udział w imprezie turystycznej, regulaminów, ogólnych warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, informacji prawnych, obsługa prawna reklamacji klientów biur podróży, skarg, wezwań, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów podpisywanych w bieżącej działalności biura podróży.

Kancelaria reprezentuje również klientów biur podróży w dochodzeniu odszkodowań i innych roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów. W szczególności dochodzenie roszczeń od biur podróży za:

 1. niską jakość świadczeń określonych w umowie, brak opieki rezydenta, niską jakość usług hotelowych, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania,
 2. zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości,
 3. zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy,
 4. ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów,
 5. odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu usługi


prawo usług turystycznych

Obsługa prawna hoteli, hosteli, pensjonatów i restauracji

Kancelaria prowadzi obsługę prawną hoteli, hosteli, pensjonatów oraz restauracji, doradzając w ich bieżącej działalności. Stała współpraca dotyczy m.in. udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych dotyczących branży hotelarskiej i gastronomicznej, sporządzania umów zawieranych z biurami turystycznymi, organizatorami imprez, eventów, konferencji, szkoleń, przygotowywania regulaminów, informacji prawnych, obsługa prawna reklamacji klientów hoteli, hosteli oraz pensjonatów, skarg, wezwań, oraz innych umów cywilnoprawnych. Negocjujemy umowy z najemcami i innymi usługodawcami. Prowadzimy spory sądowe. Kancelaria w ramach obsługi prawnej prowadzi również windykację wierzytelności wynikających z prowadzenia hoteli, restauracji oraz świadczonych usług.

 

Niektóre ciekawe sprawy, które prowadziliśmy

 • Wygrane sprawy o odszkodowanie przeciwko biurom podróży o zwrot 100% wartości wycieczki.
 • Prowadzenie spraw sądowych przeciwko największym organizatorom turystyki o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.
 • Zakładaliśmy spółki dla organizatorów turystyki oraz sporządzaliśmy dokumenty niezbędne do prowadzenia biura podróży.

 

Inne sprawy, które prowadzimy:

 • Doradzamy od wielu lat organizatorom turystyki. Przygotowujemy dokumenty w bieżącej działalności biur podróży
 • Prowadzimy sprawy sądowe i reprezentujemy biura podróży w sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia za zmarnowany urlop składanych przez klientów biur podróży.
 • Wygrane spory sądowe w imieniu organizatorów turystyki

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ PORADY PRAWNEJ?

Wiele wątpliwości lub problemów natury prawnej związanych z prawem usług turystycznych możesz rozwiązać bez wychodzenia z domu. Skorzystaj z E-porady Prawnej.

sprawdź

PRACA KANCELARII W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Pragniemy Państwa zapewnić, iż w tym szczególnym czasie nasza kancelaria pracuje i służy pomocą. Jedyną zmianą jest sposób kontaktu. Ponizej prezentujemy najlepsze warianty uzyskania pomocy prawnej.

E-PORADA PRAWNA

Bez wychodzenia z domu. Korzystając z naszego formularza, zgłoś problem. Wszystkie sprawy załatwimy elektronicznie.

sprawdź, od czego zacząć

Porada telefoniczna lub Skype

Problem jest bardzo złożony lub preferujesz kontakt "osobisty". Nie ma problemu - zadzwoń - pomożemy

zadzwoń: 22 458 23 40

Powiązane usługi prawne

WSZYSTKIE DZIEDZINY PRAWA, W KTÓRYCH POMOŻEMY

Nasza kancelaria prawna zajmuje się wieloma dziedzinami prawa, dotyczącymi zarówno osób indywidualnych, małych i średnich firm, jak i dużych instytucji międzynarodowych.

Nieodpowiednia godzina?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy