Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Zabezpieczenie wierzytelności na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

W praktyce windykacji długów zdarzają się klienci, których wierzytelności są zabezpieczone wekslem in blanco. Mamy wówczas możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, który jest tytułem zabezpieczenia. Taki nieprawomocny nakaz zapłaty można i powinno się wykorzystać do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, co pozwala niejednokrotnie na wyprzedzenie działań dłużnika, który chciałby pozbyć się majątku i uniemożliwić wierzycielowi skuteczną egzekucję.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia należy skierować do komornika sądowego. Należy załączyć nieprawomocny nakaz zapłaty, który nie wymaga klauzuli wykonalności. Ponadto taki wniosek wiąże się z opłatą, którą komornik pobierze, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Opłata za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego wynosi 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Co do zasady opłatami powyższymi dłużnik zostanie obciążony, zaś komornik powinien je później zwrócić wierzycielowi.

Jeżeli mamy informacje o majątku dłużnika, to warto we wniosku o zabezpieczenie wskazać wyczerpująco komornikowi wszystkie składniki majątkowe dłużnika, co znacznie przyśpieszy skuteczne zajęcie jego majątku. We wniosku można wskazać sposoby zabezpieczenia np. poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Niewątpliwie szybko podjęte działania wierzyciela mają istotne znaczenie dla skutecznej windykacji na tym etapie dochodzenia wierzytelności. Zawsze jest bowiem ryzyko, że otrzymanie przez dłużnika z sądu nakazu zapłaty spowoduje, że dłużnik zacznie się wyzbywać majątku. Zainicjowanie postępowania zabezpieczającego przez wierzyciela za pomocą komornika znacznie zwiększa szanse na skuteczną windykację.

Napisz, co o tym sądzisz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *