Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Jak sformułować wniosek o wszczęcie egzekucji, aby skutecznie odzyskać należności od dłużnika, czyli windykacja długów w postępowaniu egzekucyjnym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien spełniać określone wymagania, wynikające z przepisów postępowania cywilnego. Oczywiście dla skutecznej windykacji długu na etapie egzekucji, najlepiej jest, gdy wierzyciel zna swojego dłużnika i posiada informacje dotyczące jego majątku, wskazując komornikowi już we wniosku o wszczęcie egzekucji konkretne składniki tego majątku. Wówczas większa szansa na skuteczną egzekucję. Często jednak w praktyce spotykamy się z sytuacją w której wierzyciel nie posiada żadnej wiedzy o majątku dłużnika, a niejednokrotnie nie zna nawet samego dłużnika. W takiej sytuacji to komornik musi ustalać składniki majątkowe podlegające egzekucji, co z pewnością wydłuża postępowanie egzekucyjne.

W obecnym stanie prawnym istniejącym od 8 września 2016 r., przepis art. 797 § 1 K.p.c. dotyczący wniosku o wszczęcie egzekucji brzmi tak: „§ 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy”. Jak z powyższego wynika, wierzyciel nie ma obecnie obowiązku wskazywania komornikowi sposobu prowadzenia egzekucji, co było warunkiem koniecznym w stanie prawnym przed 8 września 2016r.

Jeżeli zatem wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika, powinien pozostawić sposób prowadzenia egzekucji komornikowi. Wskazanie sposobów prowadzenia egzekucji będzie powodowało, że komornik będzie związany treścią wniosku, tj. będzie prowadził egzekucję tylko w sposób wskazany przez wierzyciela np. tylko z rachunków bankowych lub tylko z ruchomości.

Samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji bez wskazywania sposobów jej prowadzenia, będzie skutkowało prowadzeniem egzekucji przez komornika według wszystkich dopuszczalnych sposobów, poza egzekucją z nieruchomości, gdzie będzie konieczny odpowiedni wniosek wierzyciela.

Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli wierzyciel nie wskaże sposobu prowadzenia egzekucji, komornik będzie mógł zająć wszystkie składniki majątku dłużnika, o których mu wiadomo. Prowadzenie egzekucji w założeniu miło przyspieszyć postępowanie, ale czy tak się stało?. Praktyka pokazała że nie koniecznie. Dlatego wierzyciel będąc aktywnym w postępowaniu egzekucyjnym, poprzez wskazanie komornikowi składników majątku dłużnika, już we wniosku o wszczęcie egzekucji z pewnością ma większe szanse na skuteczną windykację długów. Ważne jest zatem, aby podejmując współpracę ze swoim przyszłym dłużnikiem uzyskać jak najwięcej informacji o swoim dłużniku.

Napisz, co o tym sądzisz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *