Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Przedawnienie długów w świetle proponowanych zmian kodeksu cywilnego. Jak wpłynie na proces windykacji sądowej ?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (wpłynął do Sejmu w dniu 23 stycznia 2018r), zakłada m.in. skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń do 6 lat (obecny termin to 10 lat). Ponadto przewiduje nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia – bieg terminu przedawnienia ma się kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Nowelizacja dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem najmu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostawia dotychczasowy termin przedawnienia tj. 3 lata. Niewątpliwie proponowane zmiany okresu przedawnienia zmobilizuje wierzycieli do szybszego prowadzenia spraw windykacyjnych, w szczególności windykacji sądowej.

Istotna zmiana dotyczyć będzie ograniczenia dochodzenia roszczeń przedawnionych. Według obecnych przepisów, dłużnik może uchylić się od spłaty długu, jeżeli w toku postępowania sądowego zgłosi zarzut przedawnienia.

Ustawodawca w zakresie roszczeń od konsumentów przewiduje istotną zmianę, wprowadzając zakaz domagania się zaspokojenia roszczenia przedawnionego, przysługującego przeciwko konsumentowi, chyba że ten ostatni zrzekł zarzutu przedawnienia. To, czy roszczenie jest przedawnione, będzie badał teraz rozpoznający sprawę sąd z urzędu.

Jeżeli zmiany przepisów zostaną uchwalone i zaczną obowiązywać już w 2018 roku, to wierzyciele powinni jak zweryfikować stan swoich wierzytelności pod kątem przedawnienia, żeby nie narazić się na oddalenie powództwa w sądzie.

Napisz, co o tym sądzisz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *