Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

Windykacja i prawo - blog kancelarii prawnej

adwokata Dariusza Staniszewskiego

 
 

Wspólnota Mieszkaniowa – powstanie, zarząd, windykacja

Zgodnie z regulacją zawartą o Ustawie o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnoty mieszkaniowe powstają ex lege z chwilą, gdy zostają spełnione ustawowe przesłanki, tzn. gdy co do określonej nieruchomości pojawią się co najmniej dwie osoby, których prawa do lokali reguluje ustawa o własności lokali.

Przeczytaj cały artykuł

Obsługa prawna firm – konieczność czy zbytek…

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, iż spotykam się ostatnio z częstym pytaniem: „czy według mnie w obecnych realiach rynku każda firma powinna korzystać z pomocy kancelarii prawnej lub przynajmniej dobrego prawnika”. Odpowiedź na to pytanie wydawać by się mogła oczywista, bo jak przyjąć statystycznie, co druga firma w kraju wcześniej czy później wpada w kłopoty prawne, chociażby związane z windykacją długów, nie mówiąc już o bieżących problemach prawnych, związanych z działalnością gospodarczą.

Przeczytaj cały artykuł

Prawa konsumenta czyli sprzedaż konsumencka w praktyce

Na wstępie pragnę poinformować, iż omawiane zagadnienie uregulowane jest w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Przywołana powyżej ustawa kompleksowo reguluje kwestie związane z tzw. sprzedażą konsumencką, tj. sprzedażą rzeczy ruchomej, dokonywaną w zakresie działalności przedsiębiorstwa, osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przeczytaj cały artykuł